miljo

MILJÖ

Vi tänker på miljön varje dag. Dessutom försöker vi hela tiden bli bättre och förnya våra kunskaper. Idag anser vi att alla företag måste ta ansvar och tänka på miljön.

Några av de saker vi gör för att värna om vår miljö:

  • Vi använder miljömärkta medel i vår städning.
  • Vi åker med kommunala färdmedel i högsta mån utan att debitera extra arbetstid.
  • Vi strävar efter att använda mindre kemiska medel varje dag och istället arbeta med torra metoder.
  • Vid behov av bil vid städning så försöker vi boka kunder i närheten så att vi kan samåka till dem.
  • Vi försöker skicka all information till våra kunder elektroniskt.